U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Hart voor Techniek

Duurzame oplossingen van TechFitDuurzame oplossingen van TechFitDecentrale opwekking

Exploitatie & Financiering.

Steeds vaker merken we in de markt dat het besef dat het anders moet er wel is, maar het budget niet toereikend genoeg is om diepte investeringen te doen.

TechFit kan de financiering extern faciliteren en met financiële partijen deel nemen in het project zodat op langere termijn de meest economische oplossing alsnog gekozen kan worden.

 

E: ubachs@techfitcorp.com

M: 06 2729 3343

T: 043 362 24 47

 

 


GO2020GO2020

 

Renewable Energy

Warmtepompen, WKO, Windturbines, Biomassa-centrales 1.verbranding 2.vergisting (groengas) 3.vergassing (torrefactie), Zonnepanelen-PV, Zonneboilers, Koudetechniek, Binnenklimaat,  Maintenance.

TechFit Tuning.

Europese Richtlijn EPBD / NL

TechFit heeft brede praktische en financial- engineering implementatie kennis tot zijn beschikking van de "Energy Performance of Building Directive" en het implementeren van deze verplichte richtlijnen.

 

 

 

TechFit Energy TuningTechFit Energy Tuning

 

Ondergrondse Energie-infrastructuren

(SmartGrid) Het huidige passieve Grid, de bijhorende wijkstations, trafostations & ondergrondse infrastructuur, zijn niet ontwikkeld voor grootschalige decentrale toepassingen met zijn hernieuwbare energie opwekkers Zon, Wind, Vergisting en Biomassa centrales.

TechFit stelt zich ten doel samen met de netwerk- & energiebedrijven slimme energiediensten met bijbehorende technologieën en infra- structuren te ontwikkelen tot een robuust SmartGrid voor SmartCity's met zero-emission vervoer en nZEB vastgoed renovatie ontwikkelingen.

Maatwerk

Wie zich goed voelt, is productiever en minder vaak ziek.

Omdat de gebouwde omgeving steeds meer technologie bevat vraagt ze naast aandacht voor beveiligingssystemen, ook steeds vaker goede kennis en inzicht in klimaatbeheersing en energiemanagement, niet alleen in het beheersen van kosten maar ook uw wettelijke verplichtingen naar gebruikers en overheid. Techfit is hierin uw technologie partner.

Duurzaam welzijn is onze maatstaf, nearly Zero Energy Buildings is ons doel.

 

TechFit Hart voor Techniek  

 

Wij realiseren uw doelstelling, Early Adopted proven Greentech Energy Solutions ons leidend gereedschap.

Wij hebben de kennis en kunde om het uiterste van de ons ter beschikking staande technologie te vergen.

Wij hebben geen idealistische motieven alleen economische.

Door toepassing van de hierboven genoemde hardde techniek is duurzaamheid een logisch gevolg en winstpunt voor bedrijf en milieu. 

 

Thermische en elektrische zonne-energie, warmte- en koudeopslag in de bodem, windenergie en energie uit biomassa en waterkracht zijn onze tools voor het realiseren van de duurzame energiecentrales voor hernieuwbare energie. 


© 2014. Techfit B.V.. All Rights Reserved.