U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Hart voor Techniek

Zero Emissie stedelijk Busvervoer.

Laadtechnieken voor elektrisch (openbaar)vervoer met bijzondere aandacht voor stedelijke knooppunten.

 

E: ubachs@techfitcorp.com

M: 06 2729 3343

T: 043 362 24 47

 

 


GO2020GO2020

V: Wanneer is de EPBD richtlijn in werking getreden?

A: De "Energy Performance of Buildings Directive" afgekort EPBD richtlijn is op 14 januari 2003 in werking getreden en moest vóór 4 januari 2006 in de lidstaten zijn ingevoerd. Op 19 mei 2010  is er een herziene richtlijn gepubliceerd en in werking getreden (richtlijn 2010/31/EU). Bij het NL besluit 469 van 25 november 2013 is er een nationale wijziging doorgevoerd inzake artikel 15, 16 en 17 van de richtlijn 2010/31/EU inzake de keuring van airconditioning systemen de gebouwde omgeving met een opgesteld vermogen van meer dan 12 kW per per gebouw.

 

V: wanneer moeten binnen de EU gebouwen energie neutraal zijn?

A: Voor zover dit technisch en economisch haalbaar is dienen per 31 december 2020 alle nieuwe gebouwen binnen de EU bijna energie neutraal te zijn.

Alle gebouwen waarin overheidsinstanties zijn gevestigd dienen op 31 december 2018 bijna energie neutraal te zijn.


TechFit Integrated ManagementTechFit Integrated Management

energyGROUNDS voor Smart City's

TechFit biedt naast Integrated Facility Management een compleet pakket aan economisch verantwoorde hernieuwbare energie opwek systemen, van ontwikkeling, financial closing tot en met implementatie van deze duurzame energietechnieken.

TechFit Energy Contracting

Outsourcing van uw energie-conversie installaties en revitalisering van uw gebouw-installaties tot bijna energie neutraal, richtlijn 2010/31/EU (ESCo's 3.0).

De verwachting dat de fossiele energieprijzen, voornamelijk door alle overheids toeslagen, alleen maar zullen stijgen is vanuit economisch oogpunt al voldoende reden om het energieverbruik onder de loep te nemen.

 

 

GO2020 GreenOffice2020 een doorontwikkeling van energyGROUNDS

Een binnenstedelijk nagenoeg energie neutrale Smart City ontwikkeling die naadloos aansluit op het stedelijk knooppunt van spoor en openbaar busvervoer. Het verbind woongebieden middels een parkgebied.

De mens staat centraal, Het gebouw en de omgeving dragen bij aan het optimaal functioneren van zijn gebruikers. Duurzame technische faciliteiten verhogen het gebruiksgemak en stimuleren zijn gebruikers tot intensieve samenwerking op basis van het nieuwe werken.

© 2014. Techfit B.V.. All Rights Reserved.